Tábory

Ranč Mallwenn z.s. za podpory Místní akční skupiny Svatováclavsko z.s., v rámci Operačního programu pro zaměstnanost pořádá:

Indiánské léto v sedle

Termín:
19. 7. – 23. 7. 2021
2. 8. – 6. 8. 2021

pro děti od 7 let s trvalým pobytem na území MAS Svatováclavsko
(Lány, Tuchlovice, Kamenné Žehrovice, Kačice, Stochov)

Program: Péče o koníky a všechna ostatní zvířata na ranči, vyjížďky na koních a ponících do přírody, dětské jezdecké hry, teorie chovu koní, celotáborová hra, sportovní hry, výtvarné a tvořivé činnosti a mnoho dalších zážitků, vše pod dohledem osob s pedagogickým vzděláním a dlouholetými zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží.

Dotace je poskytována na úhradu celodenního programu,účastníci budou hradit pouze příspěvek na stravu.

Místo:
Ranč Mallwenn, Svinařov

Kontakt:
Mgr. Martina Machačková, tel.: +420 733 764 416
Sandra Přikrylová, tel.: +420 776 731 706

Ranč Mallwenn z.s. za podpory Místní akční skupiny Svatováclavsko z.s., v rámci Operačního programu pro zaměstnanost pořádá:

Indiánské léto v sedle

Termín:
19. 7. – 23. 7. 2021
2. 8. – 6. 8. 2021

pro děti od 7 let s trvalým pobytem na území MAS Svatováclavsko
(Lány, Tuchlovice, Kamenné Žehrovice, Kačice, Stochov)

Program: Péče o koníky a všechna ostatní zvířata na ranči, vyjížďky na koních a ponících do přírody, dětské jezdecké hry, teorie chovu koní, celotáborová hra, sportovní hry, výtvarné a tvořivé činnosti a mnoho dalších zážitků, vše pod dohledem osob s pedagogickým vzděláním a dlouholetými zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží.

Dotace je poskytována na úhradu celodenního programu,účastníci budou hradit pouze příspěvek na stravu.

Místo:
Ranč Mallwenn, Svinařov

Kontakt:
Mgr. Martina Machačková, tel.: +420 733 764 416
Sandra Přikrylová, tel.: +420 776 731 706

Ranč Mallwenn z.s. za podpory Místní akční skupiny Svatováclavsko z.s., v rámci Operačního programu pro zaměstnanost pořádá:

Indiánské léto v sedle

Termín:
19. 7. – 23. 7. 2021
2. 8. – 6. 8. 2021

pro děti od 7 let s trvalým pobytem na území MAS Svatováclavsko
(Lány, Tuchlovice, Kamenné Žehrovice, Kačice, Stochov)

Program: Péče o koníky a všechna ostatní zvířata na ranči, vyjížďky na koních a ponících do přírody, dětské jezdecké hry, teorie chovu koní, celotáborová hra, sportovní hry, výtvarné a tvořivé činnosti a mnoho dalších zážitků, vše pod dohledem osob s pedagogickým vzděláním a dlouholetými zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží.

Dotace je poskytována na úhradu celodenního programu,účastníci budou hradit pouze příspěvek na stravu.

Místo:
Ranč Mallwenn, Svinařov

Kontakt:
Mgr. Martina Machačková, tel.: +420 733 764 416
Sandra Přikrylová, tel.: +420 776 731 706